marzec 2022

31 marca 2022

Bezpłatne treningi piłkarskie dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo, informujemy o powstaniu ogólnodostępnej bazy danych klubów piłkarskich, które zapraszają na bezpłatne treningi piłkarskie obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronie przed wojną w Polce. W ww. bazie, którą znajdą Państwo w załączniku, oprócz danych kontaktowych klubu można znaleźć również dokładną informację o tym, jakie roczniki klub może przyjąć na bezpłatne treningi. Aktualna baza danych klubów jest dostępna pod linkiem: Bezpłatne treningi dla osób z Ukrainy. Baza klubów.
31 marca 2022

Nagroda FENIKS wręczona Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty Ewie Rawie

25 marca 2022 r. Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Regionu Gorzów NSZZ „Solidarność”, otrzymała z rąk przewodniczącego Waldemara Rusakiewicza nagrodę FENIKS. Nagroda FENIKS przyznawana jest przez Zarząd Regionu Gorzów  stosowną uchwałą corocznie, od 2008 r. osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Związku, a także wzrostu jego znaczenia. Wyróżnienie Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy jest podziękowaniem za dotychczasową pracę na rzecz Związku, a w szczególności „za kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży i wzmacnianie idei NSZZ „Solidarność”.
31 marca 2022

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, specjaliści zachęcamy do udziału w projekcie  EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty realizowanym  przez Percepti Edukacja Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  z siedzibą w Zielonej Górze w partnerstwie z ProcessTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej, prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.
31 marca 2022

Studia podyplomowe Doradca rodziny.

UniwersytetZielonogorski
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, nauczyciele Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął rekrutację na nieodpłatne studia podyplomowe Doradca rodziny. Studia trwają dwa semestry i są adresowane do absolwentów studiów I i II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich pracujących w szkołach, przedszkolach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Szczegółowe informację znajdują się w załączniku. Zachęcamy do z skorzystania z oferty. Załączniki Doradca Rodziny - studia podyplomowe, materiały informacyjne Data: 2022-03-31, rozmiar: 455 KB
30 marca 2022

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Więcej informacji na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizacji-oddzialow-przygotowawczych
15 marca 2022

Wypłata II raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, w związku z wypłatą II raty stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 za okres styczeń – czerwiec, prosimy o podanie do dnia 25 marca 2022 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru – oświadczenie stypendysty. Załączniki oświadczenie_stypendium_PRM2021.2022 Data: 2022-03-15, rozmiar: 30 KB
15 marca 2022

Nabór wniosków w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

Szanowni Państwo! Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r opublikowano wzór wniosku o udział w Programie „Posiłek w szkole  i w domu” obowiązujący w 2022 roku. Zaznaczyć należy, że do wniosku organu prowadzącego załączyć należy także załącznik nr
1 do wniosku organu prowadzącego (wymagany także w przypadku, gdy wnioskuje jedna szkoła). Wnioski należy składać wyłącznie na dofinansowanie dla szkół podstawowych (klasy I – VIII).
11 marca 2022

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Ministerstwo Edukacji i Nauki  uruchomiło w 2021 roku  Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli. Program jest kontynuowany w roku 2022, a od marca poszerzono jego ofertę o pomoc związaną z działaniami wojennymi na Ukrainie i dużą falą uchodźców w Polskich szkołach. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli i specjalistów szkolnych – pedagogów oraz psychologów.
11 marca 2022

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I), w Luksemburgu (Luksemburg I) i w Varese.

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I), w Luksemburgu (Luksemburg I) i w Varese. Załączniki ogloszenia_i_oswiadczenie Data: 2022-03-21, rozmiar: 578 KB
10 marca 2022

XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe – „Skuteczna pomoc dziecku z autyzmem – diagnoza, terapia i badania naukowe”

Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka pragnie serdecznie zaprosić do udziału w XII Międzynarodowym Sympozjum Naukowym zatytułowanym „Skuteczna pomoc dziecku z autyzmem – diagnoza, terapia i badania naukowe”. Odbędzie się ono w formie online w dniu 25.03.2022 roku w godzinach od 15:00 do 19:30. W Sympozjum wezmą udział terapeuci i naukowcy z Polski i USA zajmujący się na co dzień terapią zaburzeń rozwoju u dzieci. Udział w Sympozjum IWRD jest bezpłatny.