10 marca 2022

Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty dotycząca edukacji dzieci i młodzieży przybywających z Ukrainy.

Lubuski Kurator Oświaty uruchamia telefon informacyjny dotyczący edukacji dzieci i młodzieży przybywających do Polski z terenu Ukrainy. Udzielane są wskazówki i zasady przyjmowania osób do polskiego systemu oświaty. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich. Dzieci i młodzież niebędąca obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Osoby chcące zapisać dzieci do polskiego systemu oświaty mogą skorzystać z pomocy telefonując pod nr: 513 134 722.

Załączniki