15 marca 2022

Nabór wniosków w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktualizacja-dokumentacji-modulu-3-wieloletniego-rzadowego-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-od-2022-r opublikowano wzór wniosku o udział w Programie „Posiłek w szkole  i w domu” obowiązujący w 2022 roku.

Zaznaczyć należy, że do wniosku organu prowadzącego załączyć należy także załącznik nr
1 do wniosku organu prowadzącego (wymagany także w przypadku, gdy wnioskuje jedna szkoła).

Wnioski należy składać wyłącznie na dofinansowanie dla szkół podstawowych (klasy I – VIII).

Ze względu na powierzenie przez Wojewodę Lubuskiego realizacji przedmiotowego zadania Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10.