31 marca 2022

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, specjaliści

zachęcamy do udziału w projekcie  EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty realizowanym  przez Percepti Edukacja Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli  z siedzibą w Zielonej Górze w partnerstwie z ProcessTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej, prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.

Aby wziąć udział w Projekcie, Kandydat/Kandydatka powinien/powinna:

– zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

– wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i przesyłać na adres mailowy biuro@eduwlaczajaca.pl skany poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informację znajdują się w zamieszczonych poniżej złączniku.

Załączniki