wrzesień 2021

30 września 2021

Miejsca organizacji oraz siedziby komisji rejonowych konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2021/2022

Przedstawiamy Państwu miejsca rozgrywania etapów rejonowych i siedziby Rejonowych Komisji Konkursowych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. Miejsca zawodów wojewódzkich wszystkich konkursów zostaną podane w osobnym komunikacie w terminie na dwa tygodnie przed datą rozegrania etapu wojewódzkiego danego konkursu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną ustalenia i regulaminy konkursów mogą ulec zmianom. Załączniki miejsca zawodów rejonowych oraz siedziby komisji konkursowych 2021/2022 Data: 2021-09-30, rozmiar: 373 KB
30 września 2021

Regulaminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Przedstawiamy Państwu regulaminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznanie się z nimi oraz wzięcia udziału w wybranych konkursach. Załączniki Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów szkół podstawowych Data: 2021-09-30, rozmiar: 319 KB Konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów szkół podstawowych Data: 2021-09-30, rozmiar: 377 KB Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów szkół podstawowych Data: 2021-09-30,
30 września 2021

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

Lubuski Kurator Oświaty informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 na terenie województwa lubuskiego organizowane będzie dziewięć konkursów dla uczniów szkół podstawowych. Załączniki zarządzenie LKO Konkursy Przedmiotowe 2021-22-1 Data: 2021-09-30, rozmiar: 283 KB
30 września 2021

Organizacja konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych  Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022.
29 września 2021

XIII Ogólnopolski konkurs plastyczny „JESIENNE DUSZKI, LEŚNE SKRZATY”

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego  w Krakowie zaprasza dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, wydzieranka), jednak warunkiem koniecznym jest wykorzystanie w tworzeniu pracy „darów jesieni” oraz innych skarbów przyrodniczych. W złączeniu regulamin oraz metryczka pracy. Załączniki METRYCZKA PRACY Data: 2021-09-29, rozmiar: 414 KB plakat Data: 2021-09-29,
28 września 2021

Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”.

W związku z 200 rocznicą urodzin Cypriana Kamila Norwida, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało  propozycję konkursu, pod nazwą „Bo piękno na to jest, by zachwycało… kreatywnie
o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”. W taki sposób, jak piękne i różnorodne są dzieła twórcy, odwołujące się zarówno do polskiej jak i europejskiej tradycji, tak tytuł i motto konkursu, które brzmi  „Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda,
28 września 2021

Konkurs „Wymyśl kwalifikację”

Zachęcamy do udziału w konkursie „Wymyśl kwalifikację” organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem konkursu jest zachęcanie uczestniczących w nim dzieci i młodzieży do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji. Potwierdzanie umiejętności poprzez zdobywanie odznak z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza Zintegrowany System Kwalifikacji to dobry start w dorosłość zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.   Wszystkie informacje są zawarte pod linkiem: https://kwalifikacje.edu.pl/szkoly-i-placowki-edukacyjne-na-start-ruszyl-konkurs-ibe-dla-dzieci-i-mlodziezy/  
28 września 2021

Projekt AI4Youth (AI for Youth – sztuczna inteligencja dla młodzieży) – zaproszenie do udziału

Sekretarz Stanu w MEiN, Pan Dariusz Piontkowski, zaprasza szkoły do uczestnictwa w unikalnym projekcie AI4Youth (AI for Youth – sztuczna inteligencja dla młodzieży) realizowanym na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i firmę Software Development Academy. Projekt AI4Youth adresowany jest do nauczycieli i uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 2.4.1 „inno_Lab – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20.
27 września 2021

Raport z realizacji Program LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo W załączeniu prezentujemy RAPORT z realizacji Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” w roku szkolnym 2020/2021. Załączniki RAPORT z realizacji Programu LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 Data: 2021-09-27, rozmiar: 2 MB Załącznik 1 do raportu_Program LKO na rok szkolny 2020/2021 Data: 2021-09-27, rozmiar: 681 KB Załącznik 2 do raportu_Wzór_ Plan szkolnych działań naprawczych na rok szkolny Data: 2021-09-27,
24 września 2021

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W roku szkolnym 2021/2022 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. Honorowy patronat nad Olimpiadą objęła Giełda Papierów Wartościowych. Zgłoszenia udziału w Olimpiadzie do 7 października 2021 r.
24 września 2021

CodeWeek – Europejski Tydzień Kodowania

W dniach 9-24 października 2021 odbędzie się kolejna edycja CodeWeek czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania. CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja dedykowana jest wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. W ubiegłym roku Polska zajęła pierwsze miejsce – ponad 5000 uczestników zorganizowało 20 505 inicjatyw. Jak wziąć udział w Europejskim Tygodniu Kodowania? Wydarzenie należy zgłosić poprzez stronę www.codeweek.eu/add.
24 września 2021

Konkursy organizowane w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”.

urzad transportu kolejowego
Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gmin, w których doszło do niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych czy tzw. dzikich przejściach. Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.
24 września 2021

Nauczyciel dla ucznia – zmiany w statusie zawodowy nauczyciela

21 września br. w gmachu MEiN odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i samorządów z udziałem członków kierownictwa MEiN. Podczas spotkania zostały przedstawione zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczące takich obszarów jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy.