Styczeń 2020

31 stycznia 2020

Nabór na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

ajp
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uruchomiła nabór na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna , studia jednolite magisterskie (5- letnie). Studia te dają pełne uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela wychowawcy w placówkach przedszkolnych. Zajęcia na powyższym kierunku rozpoczną się od semestru letniego, tj. 24 litego 2020 r. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: www.ajp.edu.pl  
31 stycznia 2020

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Alicante.

men
Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Alicante. Poniżej publikujemy treść ogłoszenia Załączniki Ogłoszenie o konkursie Data: 2020-01-31, rozmiar: 2 MB
31 stycznia 2020

Sprawozdawczość z realizacji Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Sprawozdawczość z zakresu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2019 rok Ważne terminy Załączniki Sprawozdanie_organu_z_realizacji_zadania_w_ramach_modułu_3_Programu_Posiłek_w_szkole_i_w_domu-1 Data: 2020-01-31, rozmiar: 35 KB Sprawozdanie_szkoły_z_realizacji_zadania_w_ramach_modułu_3_Programu_Posiłek_w_szkole_i_w_domu Data: 2020-01-31, rozmiar: 32 KB Pobierz wszystkie pliki
30 stycznia 2020

X edycja Międzywojewódzkiego Konkursu o tytuł Supertechnika Mechatronika

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą organizacji X edycji Międzywojewódzkiego Konkursu o tytuł Supertechnika Mechatronika, którego organizatorem jest   Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Konkurs skierowany jest do uczniów województwa lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz zachodniopomorskiego, kształcących się w zawodzie technik mechatronik. Etap wojewódzki konkursu odbędzie 20 marca 2020 r. pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Załączniki regulamin Data: 2020-01-30, rozmiar: 149 KB program Data: 2020-01-30,
29 stycznia 2020

Konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego z okazji 100. lecia urodzin św. Jana Pawła II

Bractwo Szkaplerza św. Michała Archanioła oraz parafia Ducha Świętego w Słubicach  zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Projekt znaczka pocztowego z okazji 100. lecia urodzin św. Jana Pawła II”. Konkurs adresowany jest do uczniów i wychowanków szkół podstawowych oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Załączniki Regulamin Data: 2020-01-29, rozmiar: 206 KB Plakat Data: 2020-01-29, rozmiar: 166 KB Pobierz wszystkie pliki
28 stycznia 2020

Procedura wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek

Procedura wprowadzona Zarządzeniem Nr 3/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia procedury wydawania opinii w sprawie likwidacji lub przekształcania publicznych przedszkoli, szkół lub placówek jest nowelizacją procedury wprowadzonej Zarządzeniem Nr 3/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 lutego
2019 r. Zmiany w procedurze są nieznaczne i dotyczą: podstawy prawnej; 7, w którym wyraźniej zapisano, że przekształceniem szkoły lub placówki jest również tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
24 stycznia 2020

KONKURS dla szkół podstawowych – Instytut Badań Edukacyjnych

Szanowni Państwo, Instytut Badań Edukacyjnych realizuje aktualnie konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Konkurs dotyczy tematyki Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ma tytuł: „Kwalifikacja przyszłości”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału. Szczegóły w linku:  http://kwalifikacje.edu.pl/konkurs-kwalifikacja-przyszlosci/ Zasady konkursu Aby wziąć udział w konkursie, stwórz pracę graficzną przedstawiającą metody walidacji, czyli potwierdzania, kwalifikacji przyszłości. Następnie wraz z formularzem zgłoszeniowym prześlij ją na adres mailowy: konkurs@ibe.edu.pl.
24 stycznia 2020

IV ogólnopolska edycja konkursu Drzewo Franciszka 2020

Zapraszamy szkoły podstawowe z terenu naszego województwa do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu Drzewo Franciszka 2020.  Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i zwiększenie wrażliwości na przyrodę w oparciu o idee zapisane w encyklice Laudato Si. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie organizatora: http://fzk.pl/projekty/drzewo-franciszka/
22 stycznia 2020

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2020 – kształcenie w formach pozaszkolnych

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.   Zgodnie z art. 118 ust. 6 – 8 ww.
22 stycznia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz.1692) Załączniki Treść rozporządzenia Data: 2020-01-22, rozmiar: 500 KB
22 stycznia 2020

VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych a także osadzonych w aresztach śledczych, do wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych. Dodatkowe informacje dostępne pod adresem: http://komitet-pamieci-pileckiego.com/ Załączniki Plakat Data: 2020-01-22, rozmiar: 544 KB Regulamin Data: 2020-01-22, rozmiar: 819 KB Pobierz wszystkie pliki
22 stycznia 2020

Międzywojewódzki Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika

Informujemy, że Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu organizuje X edycję Międzywojewódzkiego Konkursu o Tytuł Supertechnika Mechatronika. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego, którzy kształcą się
w zawodzie technik mechatronik. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2020-01-22, rozmiar: 60 KB Karta zgłoszeniowa. Data: 2020-01-22, rozmiar: 35 KB Pobierz wszystkie pliki