7 stycznia 2020

ANKIETA: Opieka stomatologiczna w szkołach

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

W związku z wejściem w życie z dniem 12 września 2019 r. ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1079), zwracamy się do Państwa dyrektorów z prośbą o wypełnienie w terminie do 17 stycznia 2020 r. ankiety związanej ze stanem opieki stomatologicznej w szkołach. (link do ankiety)

https://ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko