14 stycznia 2020

Erasmus+ – terminy składania wniosków w 2020 roku

Akcja 1 Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 5 lutego 2020 r.,
30 kwietnia 2020 r.,

1 października 2020 r.

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) 5 lutego 2020 r.
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus 13 lutego 2020 r.
Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 5 lutego 2020 r.,
30 kwietnia 2020 r.,1 października 2020 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) 24 marca 2020 r.
Uniwersytety Europejskie 26 lutego 2020 r.
Sojusze na rzecz wiedzy 26 lutego 2020 r.
Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych 26 lutego 2020 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego 5 lutego 2020 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży 5 lutego 2020 r.
Akcja 3 Projekty w zakresie dialogu  z młodzieżą 5 lutego 2020 r.,
30 kwietnia 2020 r.,
1 października 2020 r.
„Jean Monnet” Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty 20 lutego 2020 r.
Sport Współpraca partnerska 2 kwietnia 2020 r.
Małe partnerstwa współpracy 2 kwietnia 2020 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 2 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Erasmus+