7 kwietnia 2010

Zakładanie niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego przez osoby prawne lub fizyczne.

paragrafZAKŁADANIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LUB INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE

Niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne lub zespoły wychowania przedszkolnego) mogą być zakładane przez osoby prawne lub fizyczne, po uzyskaniu wpisu do ewidencji jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Załącznik