7 kwietnia 2010

Informacje dla osób fizycznych lub prawnych zamierzających założyć szkołę niepubliczną

paragrafINFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH LUB PRAWNYCH ZAMIERZAJĄCYCH ZAŁOŻYĆ SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ NIEPUBLICZNĄ

 

Szkoły i placówki niepubliczne zakładane są na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Załącznik