26 marca 2010

Komunikat dla akredytowanych firm szkolących nauczycieli

W związku potrzebami szkoleniowymi szkół w zakresie wykonania zaległego zobowiązania organów prowadzących w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół”, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zwraca się z prośbą o kontynuację szkoleń wg typów kursów (D lub K, PD lub SPD, M, I, OCM).

 

Zgodnie z zaleceniem MEN, otrzymanym w piśmie z dnia 23 marca br., znak: DPN-2-JK-045-02/2010 informujemy, że ww. szkolenia powinny być przeprowadzane przy zachowaniu dotychczasowych wymogów, którymi są:

  1. zapewnienie wszystkim uczestnikom możliwości udziału w poszczególnych typach szkoleń (zgodnie z dotychczasowym zakresem szkolenia i wymiarem godzin), 
  2. dostarczenie każdemu nauczycielowi wymaganego kompletu podręczników i innych pomocy dydaktycznych,
  3. wystawienie przez akredytowany ośrodek szkoleniowy odpowiedniego certyfikatu ukończenia kursu wszystkim uczestnikom, którzy ukończyli daną formę kursową.

W załączeniu podajemy wykaz szkół, które zgłosiły zapotrzebowanie na szkolenia nauczycieli w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół”.

Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się także do tych dyrektorów szkół, którzy uczestniczą w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół”, a nie zgłosili do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zapotrzebowania na obowiązkowe przeszkolenia, o których mowa wyżej, aby przeanalizowali swoje potrzeby szkoleniowe i odpowiednio dokonali zgłoszeń w akredytowanych ośrodkach szkoleniowych.

W przypadku pytań i wątpliwości osobą wskazaną do kontaktu w powyższej sprawie jest Pan Marcin Depta (095 725 50 11; m.depta@ko-gorzow.edu.pl).

 

Załącznik nr 1. Wykaz szkół, które zgłosiły zapotrzebowanie na przeszkolenie w ramach projektu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół”.