22 stycznia 2024

XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągniecie Techniczne 2023 roku”

Zarząd Główny SIMP zaprasza członków SIMP i inne osoby z firm, spółek, zakładów i szkół
do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2023 roku”.

Do Konkursu można zgłaszać wdrożone w 2023 roku innowacyjne opracowania naukowo- badawcze, techniczne i organizacyjne w kategoriach:

  • kategoria N – prace i stanowiska naukowo-badawcze,
  • kategoria P – osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • kategoria R – osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
  • kategoria S – prace wykonane w średnich szkołach technicznych.

Zgłoszenia do II etapu Konkursu osiągnięć nagrodzonych i wyróżnionych w I etapie, Zarządy Oddziałów i jednostki badawcze przesyłają
do Zarządu Głównego SIMP w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Jednostki badawcze mogą nie przeprowadzać I etapu Konkursu, a zgłoszone osiągnięcia przesyłać bezpośrednio do Zarządu Głównego SIMP.

Podsumowanie XVII edycji Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w podczas obchodów „Dnia Mechanika”,
organizowanego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w czasie trwania Targów Innowacje-Technologie-Maszyny.

W załączniku regulamin, plakat i druk zgłoszenia udziału w XVII edycji Konkursu SIMP na Najlepsze Osiągniecie Techniczne 2023 roku.

Link do strony konkursu na „Osiągnięcie Techniczne Roku”:

https://simp.pl/dzialalnosc/konkursy/konkurs-na-osiagniecie-techniczne-roku/

Załączniki

Regulamin
Data: 2024-01-22, rozmiar: 126 KB
Druk zgłoszenia
Data: 2024-01-22, rozmiar: 527 KB
Plakat
Data: 2024-01-22, rozmiar: 1 MB