22 stycznia 2024

Przepisy prawne dotyczące organizacji wypoczynku

Poniżej aktualne przepisy prawne obowiązujące organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

  • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – Dz.U. 2015 poz. 1629
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – Dz.U. 2016 poz. 452
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – Dz.U. 2021 poz. 1548

Załączniki

Dz.U. 2015 poz. 1629
Data: 2024-01-22, rozmiar: 156 KB
Dz.U. 2016 poz. 452
Data: 2024-01-22, rozmiar: 626 KB
Dz.U. 2021 poz. 1548
Data: 2024-01-22, rozmiar: 347 KB