20 marca 2020

Wypłata stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 za okres styczeń – czerwiec.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych,

w związku z wypłatą stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 za okres styczeń – czerwiec, prosimy o podanie do dnia 31 marca 2020 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru – oświadczenie stypendysty.


Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 3 stycznia 2019 r.(Dz. U. 2019, poz. 1615) kwota stypendium Prezesa Rady Ministrów wzrosła do 300 zł miesięcznie. Ww. stypendium  za okres styczeń – czerwiec 2020 r., należy wypłacić do dnia 30 kwietnia br.

 

Wypełniony druk proszę przekazać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 10,

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie wypłaty stypendium PRM: Katarzyna Delikowska – starszy specjalista w Zespole Finansowo – Księgowym, tel. 095 725 50 08

Załączniki

lista szkół
Data: 2020-03-20, rozmiar: 286 KB
oświadczenie stypendysty 2020
Data: 2020-03-20, rozmiar: 30 KB