20 marca 2020

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Celem inicjatywy jest m.in. rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych, kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej.

Uczniowie przygotowują prace indywidualnie w dwóch kategoriach: praca plastyczna (plakat lub komiks) i praca multimedialna lub literacka (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja, wiersz).

Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Załączniki

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy
Data: 2020-03-20, rozmiar: 354 KB