3 października 2023

Wypłata I raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

w związku z wypłatą I raty stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 za okres wrzesień – grudzień 2023, prosimy o podanie do dnia 17 października 2023 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru – oświadczenie stypendysty.

Wypełniony druk proszę przekazać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul.
Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski

Osoby do kontaktu w sprawie wypłaty stypendium PRM:

Wioletta Szymańska – główny księgowy tel. 95 7 255 007
Maria Belina – starszy specjalista tel.  95 7 255 008

Załączniki

oświadczenie stypendium
Data: 2023-10-03, rozmiar: 190 KB
lista szkół
Data: 2023-10-04, rozmiar: 240 KB