3 października 2023

Projekt OSEhero edycja 2023/2024

Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK serdecznie zaprasza nauczycieli do kolejnej edycji projektu OSEhero.

To inicjatywa adresowana do szkół podstawowych i ponadpodstawowych podłączonych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej lub będących w procesie podłączania. W projekcie może wziąć udział każdy nauczyciel, niezależnie od tego, jakiego przedmiotu uczy, a także dyrektor, szkolny pedagog, psycholog lub bibliotekarz. Wspólnie z uczestnikami z całej Polski w ramach OSEhero budowana jest społeczność nauczycieli, którzy wyposażeni przez ekspertów w wiedzę i narzędzia, uczą jak bezpiecznie poruszać się po cyfrowym świecie.
Udział w projekcie daje możliwość udziału w spotkaniach z ekspertami i w Zlocie OSEhero.
Bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych, w tym scenariuszy lekcji oraz możliwość poznania nauczycieli z całej Polski, którzy chcą dbać o cyfrowe bezpieczeństwo swoich szkolnych społeczności.

Rejestracja do projektu możliwa jest do 8 października zgłoszenie do OSEhero
Ważne terminy:
• Rejestracja do projektu OSEhero edycja 2023/2024: 11.09.2023 – 8.10.2023 r.
• Realizacja projektu OSEhero edycja 2023/2024: 9.10.2023 – 21.06.2024
• Przyznanie certyfikatów i tytułów OSEhero edycji 2023/2024: do 21.07.2024 r.
Więcej szczegółów, w tym regulamin projektu https://osehero.pl/