17 lipca 2013

Weź kurs na wielokulturowość II – kurs trenerski

helsinska fundacja praw czlowiekaHelsińska Fundacja Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w kursie trenerskim realizowanym w ramach projektu: „Weź kurs na wielokulturowość II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżet państwa.

 

 

 

Celem Kursu trenerskiego jest wyszkolenie grupy kompetentnych trenerów i trenerek umiejętności międzykulturowych we wszystkich regionach Polski. Uczestnicy i uczestniczki Kursu, prowadząc w przyszłości warsztaty i szkolenia dla innych osób ze swoich grup zawodowych, będą wykorzystywać nabyte podczas Kursu umiejętności pracy z grupami metodami aktywnymi oraz multiplikować wiedzę na temat praw człowieka, praw migrantów, wielokulturowości i integracji społecznej obywateli i obywatelek państw trzecich w Polsce, a także rozwijać kompetencje międzykulturowe tych osób (w tym umiejętność właściwego zachowania się podczas kontaktu z osobą odmienną kulturowo, różniącą się pochodzeniem etnicznym, narodowym, rasą, wyznaniem).

 

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych z obszaru całej Polski, które zaliczają się do 4 grup zawodowych sfery publicznej:

 

 

        oświaty,

        służb mundurowych,

        służb medycznych,

        urzędów centralnych i samorządowych

 

i zgłaszają chęć podwyższania, uzupełniania bądź nabycia kwalifikacji i umiejętności w zakresie pracy trenerskiej (edukatorskiej) i umiejętności pracy z grupą metodami aktywnymi w takich obszarach tematycznych jak: prawa człowieka, wielokulturowość czy integracja społeczna obywateli i obywatelek państw trzecich w Polsce i relacje urzędnik służby publicznej – imigrant.

 

Udział w Kursie jest bezpłatny. Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania zostaną pokryte przez organizatora.

Kurs rozpocznie się we wrześniu 2013 r. i zakończy w czerwcu 2014 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na pod adresem www.hfhr.org.pl/wezkurs