17 lipca 2013

Nowe informatory maturalne

men2W pracach nad nową formułą matury MEN postawiło na jakość egzaminu, współpracę ze światem akademickim oraz rozwijanie tych umiejętności absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które są niezbędne w dalszej edukacji, a w efekcie w pracy zawodowej.

 

Nowe informatory maturalne to kolejny krok związany z przygotowaniem egzaminu maturalnego według nowej formuły od 2015 roku. Oddajemy je przed początkiem roku szkolnego, żeby nauczyciele i uczniowie mogli już od września 2013 roku spokojnie przygotowywać się do zmodyfikowanej matury, korzystając z bogatych zasobów informatorów  – poinformowała podczas konferencji prasowej  (16 lipca br.) minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, zapowiadając, że w pracach nad nową formułą matury postawiła na jakość tego egzaminu, współpracę ze światem akademickim oraz rozwijanie tych umiejętności absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, które są niezbędne w dalszej edukacji, a w efekcie w pracy zawodowej.

 

W każdym informatorze uczeń znajdzie ogólne informacje na temat egzaminu z danego przedmiotu, przykładowe zadania z rozwiązaniami oraz przykładowe ocenione odpowiedzi zdających. Więcej informacji na temat matury 2015 na stronie www.cke.edu.pl

 

Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 roku – prezentacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Opinia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o informatorach maturalnych od 2015 roku