10 marca 2017

V Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Dzieci: Człowiek i nauka… W poszukiwaniu bliskości wiedzy

udjkUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytet Dziecięcy UDJK zapraszają uczniów szkół podstawowych do czynnego udziału w V Jubileuszowym Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym Dzieci pod hasłem: Człowiek i nauka. W poszukiwaniu „bliskości” wiedzy pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i JM Rektora UJK.

 

 

Sympozjum, które odbędzie się 09.06.2017r. przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych i słuchaczy uniwersytetów dziecięcych z całej Polski, którzy zgłoszą swój udział i przedstawią propozycję ciekawej prezentacji multimedialnej, eksperymentu, pokazu z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistyczno-społecznych czy nowoczesnych technologii. Wystąpienie powinno realizować przewodnie hasło konferencji i wskazywać na użyteczność oraz humanistyczną bliskość wiedzy naukowej zarówno na etapie jej pozyskiwania, jak i zastosowania oraz komunikowania.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału proszone są o przesyłanie zgłoszeń – dziesięciominutowych abstraktów wystąpień do 18.04.2017 r. na adres e-mail: ujkdzieciom@gmail.com poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Prelegenci, których propozycje zostaną zakwalifikowane przez Radę Naukową, zostaną powiadomieni do 01.05.2017 r. oraz zaproszeni na Sympozjum wraz z klasą czy wskazaną grupą osób towarzyszących oraz opiekunami.

 

Więcej informacji na temat sympozjum można znaleźć na stronie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego: www.ujk.edu.pl

 

Załącznik:

 

  1. Formularz zgłoszeniowy