10 marca 2017

Program stypendialny „Mistrzowie Chemii” Fundacji „ORLEN- DAR SERCA”

fundacja orlen dar sercaInformujemy, iż w kwietniu br. wystartuje kolejna edycja programu stypendialnego „Mistrzowie Chemii”, prowadzonego przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”. Program skierowany jest do najzdolniejszych i osiągających sukcesy w dziedzinie nauk ścisłych absolwentów gimnazjów planujących naukę w liceum lub technikum i ma na celu zapewnienie im optymalnych warunków do edukacji i rozwoju osobistego.

 

 

Stypendyści będą mogli korzystać ze wsparcia Fundacji przez cały okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Fundacja pokryje koszty związane z edukacją, w tym zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział uczniów w programie zajęć dodatkowych oraz pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo Fundacja zapewni wypłacane co miesiąc kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką. Absolwenci programu, którzy zdecydują się kontynuować swoją przygodę z chemią na studiach wyższych, będą mieli szansę na otrzymanie stypendium naukowego oraz minigrantu na badania.

 

Ogólnopolska rekrutacja do programu odbywać się będzie dwuetapowo. Pierwszym krokiem będzie wypełnienie formularza on-line który na początku kwietnia pojawi się na stronie www.orlendarserca.pl w zakładce „Nasza działalność” -> „Programy stypendialne”.