10 marca 2017

Ogólnopolski konkurs plastyczno – graficzny na oficjalny Znak (Orzełek) ORLĄT Związku Strzeleckiego na mundur oraz znaczek „ORLĘTA”

zwiazekstrzelecki1 marca 2017 r.- uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Józefa Piłsudskiego- rozpoczął się organizowany przez Związek Strzelecki Ogólnopolski konkurs plastyczno – graficzny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, który potrwa do 15.04.2017r.

 

 

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie oficjalnego Znaku (Orła) Orląt Związku Strzeleckiego na mundur (praca graficzna; tarcza lub owal) oraz znaczku z napisem „ORLĘTA” (praca plastyczna lub graficzna; łuk lub prostokąt). Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę, wykonaną w dowolnej technice, spośród których jury wyłoni zwycięskie projekty. Prace te posłużą za wzór emblematów (naszywek) na mundur Orląt. Powinny uwzględniać preferowaną w Związku Strzeleckim kolorystykę i rozmiary naszywek. Szczegółowe wymagania odnośnie prac w załączonym regulaminie.

 

Celem konkursu jest także rozpowszechnienie wiedzy o Pierwszym Marszałku Polski Józefie Piłsudskim i założonym przez niego Związku Strzeleckim, ze szczególnym uwzględnieniem historii Orląt Lwowskich. Związek Strzelecki ma nadzieję, iż związana z konkursem akcja promocyjna przyczyni się do rozszerzenia działalności i powstania nowych drużyn orlęcych w całym kraju.

 

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2017 roku (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w miejscu siedziby organizatora (adres w regulaminie).

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas spotkania organizowanego przez organizatora. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.zwiazek-strzelecki.pl. Informacja na temat czasu i miejsca spotkania zostanie podana w miesiącu kwietniu 2017 roku lub w innym terminie.

 

Załączniki:

 

 

  1. Regulamin konkursu
  2. Karta uczestnika w konkursie graficznym na ,,Znak (Orzełek) Orląt ZS”
  3. Karta uczestnika w konkursie plastyczno – graficznym na znaczek „Orlęta”
  4. Oświadczenie uczestnika konkursu