14 marca 2013

„U Osterwy” o edukacji teatralnej

 teatr juliusza osterwy13 marca 2013 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyła się narada pt. Edukacja teatralna uczniów lubuskich szkół i placówek oświatowych, w której wzięło udział 262 dyrektorów oraz nauczycieli województwa lubuskiego. Narada zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. oraz z gorzowskim Teatrem.

 

Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom sposobów wykorzystania istniejących możliwości pracy z uczniami w zakresie edukacji teatralnej, zaprezentowanie  projektu edukacji teatralnej U Osterwy realizowanego przy współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. oraz prezentacja dotychczasowych działań szkół.

 

Oficjalnego otwarcia narady dokonał Lubuski Wicekurator Oświaty Radosław Wróblewski. W swoim wystąpieniu omówił znaczenie właściwego organizowania pracy z uczniami celem zapewnienia im bezpieczeństwa, stosowania odpowiednich metod i form pracy oraz merytorycznego przygotowania nauczycieli. Szczególną uwagę zwrócił na rolę edukacji teatralnej w procesie kształcenia i wychowania uczniów. Jako gospodarz przywitał zebranych oraz gorąco zachęcił do współpracy w ramach projektu edukacji teatralnej „U Osterwy” dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy Jan Tomaszewicz.  Dorota Dąbrowska, nauczyciel konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. omówiła miejsce edukacji teatralnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz przedstawiła możliwości prezentacji działań teatralnych szkół województwa lubuskiego. Następnie uczennica Alicja Zell, nauczycielka języka polskiego Aneta Gizińska – Hwozdyk oraz dyrektor Tomasz Pluta zaprezentowali działania w zakresie edukacji teatralnej prowadzone w II Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp. Na ko niec ze spektaklem Król Maciuś I wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w  Strzelcach Kraj. Profesjonalny występ dzieci na deskach profesjonalnego teatru został nagrodzony wielkimi brawami. Narada podsumowana została przez Radosława Wróblewskiego – Lubuskiego Wicekuratora Oświaty.

 

Po naradzie dyrektorzy i nauczyciele obejrzeli fragmenty spektaklu Romeo i Julia w wykonaniu aktorów Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

 

Materiały do pobrania

 

Edukacja Teatralna W Podstawie ProgramowejDorota Dąbrowska – Wom Gorzów Wielkopolski
Edukacja Teatralna W II Liceum Ogólnokształcącym Im. Marii SkłodowskiejCurie W Gorzowie Wielkopolskim
Edukacja Teatralna Oczami MłodzieżyWspółpraca Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Teatru Im. J. Osterwy  W Gorzowie

{gallery}/galerie/20130314{/gallery}

Edukacja Teatralna W Podstawie Programowej – Dorota Dąbrowska – Wom Gorzów Wielkopolski
Edukacja Teatralna W Ii Liceum Ogólnokształcącym Im. Marii Skłodowskiej-Curie W Gorzowie Wielkopolskim
Edukacja Teatralna Oczami Młodzieży – Współpraca Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  Oraz Teatru Im. J. Osterwy  W Gorzowie