29 stycznia 2021

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych

Załączniki

zarządzenie w sprawie rekrutacji
Data: 2021-01-29, rozmiar: 1 MB