27 stycznia 2021

Konkurs dla szkół na cyfrową pracę plastyczną poświęconą Funduszom Norweskim i EOG

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG oraz państwowy instytut badawczy NASK zapraszają szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w konkursie plastyczno-cyfrowym. Ideą konkursu „O tym się wie” jest upowszechnianie wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG oraz ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. Nagrodami w konkursie jest sto pracowni multimedialnych składających się z kilkunastu laptopów i szafy do ich przechowywania.

W Konkursie mogą wziąć udział  drużyny uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych składające się z maksymalnie 9 uczniów i Koordynatora Projektu, który musi być nauczycielem zatrudnionym w szkole zgłaszającej się do Konkursu. Do Konkursu szkoła zgłasza wybrane przez siebie prace stworzone przez drużyny. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac. Każda drużyna może zgłosić wyłącznie jedną pracę. Koordynator Projektu i uczeń mogą być członkiem tylko jednej drużyny.

Udział w Konkursie polega na opracowaniu przez drużynę i zgłoszeniu przez Koordynatora Projektu Organizatorowi pracy plastycznej, stworzonej dowolną techniką cyfrową (strona www, aplikacja, wideo, grafika etc.), ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG, ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i/lub państw-darczyńców tych Funduszy.

Ocena merytoryczna prac dokonywana jest przez Kapitułę Konkursu wg następujących kryteriów:

  • atrakcyjność wizualna pracy oraz jej estetyka
  • inwencja twórców i kreatywność
  • stopień nawiązania do tematyki Konkursu,
  • stopień samodzielności w opracowaniu zagadnienia, tzn. czy poziom pracy jest adekwatny do wieku uczestników
  • efektywność wykorzystania narzędzi cyfrowych do stworzenia pracy.

Kapituła Konkursu wybierze 100 Laureatów, spośród drużyn, których prace uzyskały najwyższą liczbę punktów. Nagrodą główną jest wyposażenie Mobilnych Pracowni Komputerowych, składające się z kilkunastu laptopów oraz szafy do ich przechowywania i przenoszenia. Szkoła może zdobyć maksymalnie 2 nagrody główne.

Uczniowie i nauczyciele-koordynatorzy zwycięskich drużyn otrzymają również nagrody dodatkowe, na które składają się pendrive, myszka i powerbank.

Prace należy zgłaszać w terminie do 31 marca 2021 roku poprzez formularz na stronie otymsiewie.pl. Tam też dostępne są wszystkie informacje o konkursie.