29 maja 2024

Szkolenie „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza pedagogów, psychologów, nauczycieli, doradców zawodowych do udziału w „Szkoleniu przygotowującym specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego do pracy z i na rzecz osób z niepełnosprawnościami w latach 2023 – 2025”. Projekt jest realizowany w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 w działaniu 5.4. Tranzycja na rynek pracy.

Celem głównym szkolenia jest przygotowanie kadr pedagogicznych szkół do podejmowania działań (w ramach swojej specjalności i prowadzonych zajęć/lekcji) ukierunkowanych na wsparcie uczniów, a w szczególności uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami w procesach tranzycji.

Szczegóły, zapisy oraz terminy szkoleń dostępne na stronie ORE