29 maja 2024

Komunikat Rady Języka Polskiego z 10 maja 2024 r. w sprawie zmian zasad pisowni

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła kilka zmian zasad pisowni, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Ten dość odległy termin przyjęto, aby umożliwić wszystkim osobom i instytucjom dostosowanie się do nich. Zmiany dotyczą niektórych reguł używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika.

Do komunikatu zostały dołączone – opracowane przez Radę Języka Polskiego po raz pierwszy – Zasady ortografii i interpunkcji.

Ze względu na wagę tego dokumentu, konieczność dbania o poprawną polszczyznę w mowie i piśmie, ochronę języka polskiego przez wszystkie organy i instytucje publiczne oraz obywateli, na prośbę Rady Języka Polskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuję Państwu komunikat w sprawie zmian ortograficznych, wraz z załączonymi Zasadami ortografii i interpunkcji, z uprzejmą prośbą o jego udostępnienie w Państwa szkołach oraz placówkach oświatowych.

Lubuski Kurator Oświaty
Mariusz Biniewski

 

Załączniki