13 czerwca 2024

Szkoła Promująca Zdrowie 2024

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego pragnę przypomnieć lubuskim Szkołom/Przedszkolom Promującym Zdrowie o możliwości uzyskania wojewódzkiego certyfikatu SzPZ, który nadawany jest na 3 kolejne lata.


O nadanie certyfikatu:

 • po raz pierwszy mogą starać się szkoły, które przynajmniej od 3 lat należą do Lubuskiej Sieci Szkół, przeprowadziły diagnozę potrzeb, wybrały problem/problemy priorytetowe, zaplanowały działania i dokonały ewaluacji pracy,
 • po raz kolejny mogą starać się szkoły, którym po trzech latach od uzyskania certyfikatu wojewódzkiego upłynął termin jego ważności.

Szkoły i placówki oświatowe, które chcą uzyskać ww. certyfikat i pracują w ramach Lubuskiej Sieci Szkół proszę o:

 • wypełnienie wniosku (Załącznik nr 1)
 • przygotowanie informacji nt. dorobku w zakresie promocji zdrowia (Załącznik nr 2)
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej (PowerPoint, długość do 25 slajdów)

 

Prezentacja powinna zawierać informacje dotyczące:

 • realizacji celów priorytetowych w ostatnich 3 latach, opartych na przeprowadzonej diagnozie,
 • prowadzonych działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, mających na celu rozwiązanie wybranych w szkole problemów priorytetowych,
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • szkoleń społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia,
 • pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia,
 • wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopień zadowolenia ze szkoły, klimat szkoły),
 • wyników ewaluacji działań SzPZ,
 • dostępnego dla szkoły sposobu współpracy z pielęgniarką szkolną.

 

Szkoły/placówki, które w ciągu ostatnich trzech lat podejmowały przedsięwzięcia prozdrowotne, a nie należą do Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, mają możliwość zgłoszenia szkoły do sieci. W tym celu należy złożyć wniosek (Załącznik nr 3) oraz opisać dotychczasowe działania prozdrowotne podejmowane przez szkołę/placówkę w ciągu trzech ostatnich lat (Załącznik nr 4).

Jednocześnie przypominam wszystkim Szkołom Promującym Zdrowie, które nie starają się o certyfikat wojewódzki, o konieczności przesłania raportu z rocznej działalności szkoły/placówki w zakresie realizacji programu SzPZ (Załącznik nr 5)

Stosowną dokumentację SzPZ proszę przesłać w terminie do 30 lipca 2024 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, z dopiskiem „Szkoła/Przedszkole Promująca Zdrowie”.

Plany pracy na kolejny rok szkolny przesyłane są do 15 października każdego roku.

Wojewódzki Koordynator
Anna Żarnowska

Załączniki

zalacznik-nr-1
Data: 2024-06-13, rozmiar: 33 KB
zalacznik-nr-2
Data: 2024-06-13, rozmiar: 80 KB
zalacznik-nr-3
Data: 2024-06-13, rozmiar: 36 KB
zalacznik-nr-4
Data: 2024-06-13, rozmiar: 24 KB
zalacznik-nr-5
Data: 2024-06-13, rozmiar: 38 KB
certyfikat-krajowy
Data: 2024-06-14, rozmiar: 374 KB
Lubuska sieć szkół
Data: 2024-06-14, rozmiar: 496 KB