13 czerwca 2024

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

Informujemy, że na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737), 12 czerwca 2024 r. Minister Edukacji ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025.

Link: https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20242025

Załączniki