9 lutego 2024

Standardy ochrony małoletnich

Przypominamy, że w dniu 14 sierpnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606), która nakłada między innymi na jednostki systemu oświaty obowiązek wprowadzania standardów ochrony małoletnich. 15 lutego 2024 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające standardy ochrony małoletnich przed przemocą. Dyrektorzy szkół i placówek mają 6 miesięcy na ich wdrożenie – czyli do 15 sierpnia 2024 r. Zmiany dotyczą także szerszego niż dotychczas obowiązku weryfikacji personelu do pracy z dziećmi.

 

Zgodnie z art. 10 cyt. w/w ustawy podmioty, o których mowa w art. 22b oraz art. 22c ustawy zmienianej w art. 7 mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Od dnia 15 lutego 2024 r. należy wdrażać standardy ochrony małoletnich między innymi w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych i innych, o których mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). Ostateczny termin, w którym standardy powinny być wdrożone, przypada na 15 sierpnia 2024 r.  

Ośrodki doskonalenia nauczycieli przygotowują oferty szkoleniowe poświęcone opracowaniu standardów ochrony małoletnich.

 

Załączniki

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. Kodeks rodzinny ...
Data: 2024-02-09, rozmiar: 252 KB