12 lutego 2024

Zmiany w podstawie programowej – prekonsultacje

Dwunastego lutego br. rozpoczynają się prekonsultacje zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do przesyłania uwag i opinii.

Celem zmian w podstawie programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne kształcenie.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.gov.pl/web/edukacja/zmiana-podstawy-programowej–zaczynamy-prekonsultacje