9 lutego 2024

Wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Izabeli Ziętki w województwie lubuskim

W dniach 7-8 lutego 2024 r. w województwie lubuskim gościła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Izabela Ziętka. Wizytę zdominowały rozmowy o nowoczesnej i przyjaznej edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży.

Najważniejsze jest to, abyśmy naszym dzieciom stworzyli w szkołach warunki, które pozwolą im się rozwijać jak najpełniej i jak najlepiej – mówiła Pani Minister w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich podczas konferencji pn. Neuroróżnorodność. Bogactwo odmienności.

W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Lubuski Pan Marek Cebula, który nawiązał do występu wychowanków – chciałbym, by przygoda, jeśli chodzi o edukację po 15 października ub.r. wyglądała jak piękna bajka: z pięknym zakończeniem i treścią. A piękna ona będzie wtedy, kiedy będziemy wsłuchiwali się w głos środowiska fachowców, pedagogów i tych, którzy się na tym znają.

O znaczeniu zrozumienia i akceptacji neuroróżnorodności w kontekście współczesnego systemu edukacji mówił w swoim wystąpieniu Pan Mariusz Biniewski p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Pani Minister spotkała się ze dyrektorami szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa lubuskiego. Podczas spotkania w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim poruszono tematy dotyczące egzaminu ósmoklasisty dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz konieczność podjęcia prac nad podstawą programową, kształceniem zawodowym młodzieży z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Lubuski Pan Marek Cebula, I Wicewojewoda Pan Dariusz Popławski, Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego Pan Radosław Wróblewski, p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty Pan Mariusz Biniewski, Radna Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pani Anna Kozak.

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych części południowej województwa zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz narada z dyrektorami szkół i placówek specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych części północnej województwa w Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim poświęcone były dyskusji i postulatom środowiska nauczycielskiego dotyczącym edukacji włączającej, systemowi poradnictwa i diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży, budowania efektywnego systemu wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli.