17 października 2020

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551), Lubuski Kurator Oświaty opracowuje i przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej, w terminie do 15 października wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2019/2020.

Załączniki

Sprawozdanie 2019-2020
Data: 2023-10-17, rozmiar: 204 KB