17 października 2021

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551), Lubuski Kurator Oświaty opracowuje i przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej, w terminie do 15 października wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2020/2021.

Załączniki

Sprawozdanie 2020-2021
Data: 2023-10-17, rozmiar: 252 KB