4 października 2023

Serwis internetowy „Księga Małych Muzeów”

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „MOTYWATOR” po ponad rocznej pracy ma przyjemność zaprezentować ukończony projekt „Księga Małych Muzeów”.

Koncept realizacji portalu zrodził się za sprawą rozmów z młodzieżą i nauczycielami przy okazji działań edukacyjnych na terenie Warmii i Mazur, gdzie rozpoczynano pracę stowarzyszeniową. Zdaniem rozmówców brak skonsolidowanej informacji o małych placówkach muzealnych jest podstawowym problemem w przygotowaniach wypraw edukacyjnych. Motywator zrealizował 100 filmów przybliżających małe i średnie ośrodki muzealne oraz stworzył interaktywną mapę muzealną kraju. Portal jest przystosowany do planowania wypraw do znanych miejsc i ośrodków muzealnych, poprzez wskazanie tych… mniejszych – często pomijanych – a równie atrakcyjnych. Zatem dzięki formule filmowej i praktycznym walorom, Księga może stać się narzędziem pomocnym w planowaniu przez nauczycieli wypraw edukacyjnych uwzględniających i duże i małe placówki – a tym samym uatrakcyjniając i wzbogacając edukacyjną przygodę poza murami szkoły.

Wstęp do Księgi napisała Pani dr Iwona Błaszczak, wybitny specjalista, wicedyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW. Wyboru placówek dokonano przeprowadzając badania fokusowe wśród nauczycieli z różnych części Polski oraz dokonując dokładnego sprawdzenia wszystkich ośrodków muzealnych w kraju. Twórcy projektu będą wdzięczni jeśli zechcecie Państwo zapoznać się z Księgą Małych Muzeów oraz przekazać do swoich placówek szkolnych informacje o możliwości korzystania z KMM. Ponadto są przekonani, że w bieżącym roku szkolnym KMM zyska wielu użytkowników, a jej walory zostaną docenione, a przede wszystkim wykorzystane.