2 września 2013

Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie nr 486/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego – Struktura Organizacyjna

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego – wykaz szkół i placówek, nad którymi Lubuski Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny

 

Zarządzenie nr 336/2015 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 października 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Zarządzenie Nr 27/2014 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

 

Zarządzenie nr 49/2013 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 3. czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

 

Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego – wykaz szkół i placówek, nad którymi Lubuski Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny

 

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statusu Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.