22 października 2020

Raport z realizacji Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

W załączeniu prezentujemy RAPORT z realizacji w roku szkolnym 2019/2020 Programu Lubuskiego Kuratora OświatyWspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”.

W raporcie znajduje się opis zmian wprowadzonych do ww. programu w roku szkolnym 2019/2020, działań realizowanych głównie przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyniki egzaminu ósmoklasisty i ich analiza, wnioski oraz rekomendacje do pracy na rok szkolny 2020/2021.

Załączniki