9 kwietnia 2024

Przepisy prawne dotyczące placówek doskonalenia nauczycieli

Poniżej aktualne przepisy prawne obowiązujące placówki doskonalenia nauczycieli.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli – Dz.U. 2018 poz. 2029
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – Dz.U. 2019 poz. 1045
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – Dz.U. 2021 poz. 1601

Załączniki

D20182029
Data: 2024-04-09, rozmiar: 63 KB
D20191045
Data: 2024-04-09, rozmiar: 429 KB
D20211601
Data: 2024-04-09, rozmiar: 177 KB