9 kwietnia 2024

Przepisy prawne dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Poniżej aktualne przepisy prawne obowiązujące formy pozaszkolne kształcenia ustawicznego.

  • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) – Dz.U. 2014 poz. 622
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. 2019 poz. 1692
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – Dz.U. 2023 poz. 2175

Załączniki

D20140622
Data: 2024-04-09, rozmiar: 291 KB
D20191692
Data: 2024-04-09, rozmiar: 501 KB
D20232175
Data: 2024-04-09, rozmiar: 785 KB