6 grudnia 2016

Przeciwdziałanie obciążeniu uczniów ciężkimi tornistrami.

logo koSzanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów,

W związku z przeprowadzonym w bieżącym roku szkolnym ogólnopolskiego badaniem obciążenia uczniów ciężarem tornistrów prosimy o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania tego problemu. Z wyników badania przeprowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów wynika, że plecaki są nadmiernie przeciążone. Zaleca się, aby waga tornistra nie przekraczała 10 do 15 % masy ciała ucznia. Jednak w klasach I-III szkół podstawowych 58 % badanych nosiło plecaki o wadze przekraczającej 10 % ich ciała, a 17 % uczniów, plecaki o wadze przekraczającej 15 % masy ciała. Natomiast w przypadku uczniów gimnazjów, 22 % badanych nosiło plecaki o wadze przekraczającej 15 % ich masy ciała.


Przypominamy, że zgodnie z § 4a rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dyrekcja powinna zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły lub placówki.

Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do skorzystania z materiałów edukacyjnych znajdujących się na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl, zakładka: Wydziały/Wychowania i Profilaktyki/Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole/Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.


W załączeniu przekazujemy zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wagi tornistrów oraz plakat ilustrujący wyniki przeprowadzonego badania.

 

Załaczniki:

Zalecenia

Plakat