12 grudnia 2016

Analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego za okres IX-XI roku szkolnego 2016/2017

logo koAnalizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego za okres IX-XI roku szkolnego 2016/2017 Na podstawie § 20 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie ewaluacji zewnętrznych i kontroli w trybie działań doraźnych za okres  IX – XI roku szkolnego 2016/2017.

 

Pobierz raport w wersji PDF