4 grudnia 2018

Projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zaprasza nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno.

Ideą konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku. Praca nad nimi powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2019 r. w czasie XV sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej, która będzie miała miejsce w opolskiej siedzibie Muzeum. Wszystkich chętnych – finalistów jak i uczestników konkursu – zapraszamy na sesję i finał.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku i na stronie internetowej muzeum http://www.cmjw.pl/programy-cykliczne/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-na-projekt-historyczny-pt-i-poki-nie-jest-za-poznoi,2.html.

Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, tel./fax 77 434 34 75. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są Monika Sobczak (e-mail: m.sobczak@cmjw.pl) oraz mgr Sebastian Mikulec (e-mail: s.mikulec@cmjw.pl).