5 grudnia 2018

Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Informujemy, że etapy rejonowe Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego odbędą się 13 grudnia 2018 r. w miejscach organizacji etapów rejonowych konkursu o których mowa na stronie …

https://ko-gorzow.edu.pl/xxiv-konkursu-losy-zolnierza-i-dzieje-oreza-polskiego/

Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapów rejonowych olimpiady:

Grzegorz Musiał, Kamila Pietrażycka;

Konrad Czerniawski;

Jan  Romanowicz, Anna Kachel, Kacper Grzelak;

Julia Michalak;

Konrad Zaleski, Jakub  Gryczko, Dawid Zajączkowski, Jakub Teszbir, Jan Gryczko, Oliver Heerman, Jakub Walczak