30 listopada 2018

Upowszechnianie informacji wśród uczniów i ich rodziców o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie gimnazjalnym oraz zasadach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjanych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów.

Rok szkolny 2018/2019 dla uczniów kończących szkołę podstawową zakończy się egzaminem ósmoklasisty, a dla uczniów kończących gimnazjum egzaminem gimnazjalnym. Zadaniem szkoły jest rzetelne i skuteczne informowanie swoich uczniów oraz ich rodziców zarówno o egzaminie zewnętrznym, jak i zasadach rekrutacji odpowiednio do szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej. W celu  ustalenia  sposobów upowszechniania przez szkoły województwa lubuskiego tych informacji prosimy o wypełnienie w terminie do 10 grudnia 2018 r. ANKIETY zamieszczonej pod adresem: ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko

Wyniki ankiety zostaną opisane w raporcie z realizacji Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” w odniesieniu do celu szczegółowego programu: rozwijanie kompetencji i wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie upowszechniania informacji
o egzaminie ósmoklasisty i dostępnych materiałach.