7 września 2023

Projekt edukacyjny “EkoMobilni”

Stowarzyszenie Wiedza dla Regionu realizuje projekt „EkoMobilni” w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków NIW – CRSO w ramach programu NOWEFIO. Wraz z początkiem roku szkolnego 2023/2024, startują z II edycją naszego projektu.

O Projekcie:

Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy w temacie ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a co za tym idzie zachęcanie do wprowadzenia ekologicznego stylu życia w szkołach i domach. Projekt składa się z aplikacji webowej i konkursu.

Aplikacja „Ekomobilni”

Aplikacja webowa jest połączeniem trzech składowych: wiedzy ekologicznej, gry terenowej oraz nowoczesnej technologii co powoduje, że narzędzie edukacyjne w atrakcyjny sposób może być́ innowacyjnych źródłem wiedzy – wspiera edukację oraz rozwój świadomości społecznej w zakresie ekologii oraz zmian klimatycznych. Organizatorzy zapraszają na naszą stronę, gdzie można dowiedzieć się więcej o aplikacji oraz w nią zagrać.
Link: ekomobilni.edu.pl

Konkurs

Zadaniem uczniów jest przygotowanie grupowych prezentacji multimedialnych w kreatywny i twórczy sposób obrazujących pomysły dzieci i młodzieży na wprowadzenie nowych schematów, postaw i rozwiązań́, aby ich szkoła stała się̨ bardziej ekologiczna. Chcemy, aby uczniowie wykorzystując swój młodzieżowy zapał i nieograniczoną kreatywność́, z pomocą̨ nauczycieli zaproponowali innowacyjne metody i pomysły na ekologiczne życie ich szkoły.

Link: ekomobilni.edu.pl/konkurs

Załączniki

Raport I edycji projektu Ekomobilni
Data: 2023-09-07, rozmiar: 1 MB
Prezentacja_Ekomobilni
Data: 2023-09-07, rozmiar: 17 MB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa