8 września 2023

Zaproszenie do udziału w konkursie pn. „NIE bądź ofiarą Handlu Ludźmi”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w imieniu Wojewody Lubuskiego – Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Wojewódzkim Zespołem ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi organizuje konkurs pn. „Nie bądź ofiarą Handlu Ludźmi”.

Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie lubuskim.

Zachęcam do stworzenia tematycznego plakatu w formie elektronicznej i przesłanie plakatu (wyłącznie w formie pdf) wraz z podpisanymi zgodami zamieszczonymi w Regulaminie konkursu na adres:
polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl w terminie do 06 października 2023 r.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową, w skład której wejdą m.in.: przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Wręczenie nagród planowane jest 18 października 2023 r. – w dniu obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie!

Z poważaniem
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO Grażyna Jelska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Załączniki

Regulamin Konkursu
Data: 2023-09-08, rozmiar: 93 KB
Zaproszenie do udziału w Konkursie
Data: 2023-09-08, rozmiar: 51 KB