8 września 2023

Zaproszenie do udziału w konkursie pn. „NIE bądź ofiarą Handlu Ludźmi”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w imieniu Wojewody Lubuskiego – Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Wojewódzkim Zespołem ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi organizuje konkurs pn. „Nie bądź ofiarą Handlu Ludźmi”.

Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie lubuskim.

Zachęcam do stworzenia tematycznego plakatu w formie elektronicznej i przesłanie plakatu (wyłącznie w formie pdf) wraz z podpisanymi zgodami zamieszczonymi w Regulaminie konkursu na adres:
polityka.spoleczna@lubuskie.uw.gov.pl w terminie do 06 października 2023 r.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję konkursową, w skład której wejdą m.in.: przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Wręczenie nagród planowane jest 18 października 2023 r. – w dniu obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie!

Z poważaniem
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO Grażyna Jelska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Załączniki

Regulamin Konkursu
Data: 2023-09-08, rozmiar: 93 KB
Zaproszenie do udziału w Konkursie
Data: 2023-09-08, rozmiar: 51 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa