7 grudnia 2023

Program Wspierania Zdolności i Talentów IV edycja „Lubuscy poszukiwacze talentów” – podsumowanie

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i przedszkoli województwa lubuskiego

Zakończyła się IV edycja Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” realizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Celem Programu było wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w zakresie podejmowania działań zmierzających do rozwoju zdolności, zainteresowań i talentów uczniów, jako jednego z najważniejszych zadań edukacji.


Wyłoniono laureatów tegorocznej edycji. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Przedszkola

1 miejsce: Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Krośnie Odrzańskim
Wyróżnienie: Przedszkole Miejskie w Łęknicy
Wyróżnienie: Przedszkole Miejskie nr 1 w Gubinie

Szkoły podstawowe

1 miejsce: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kunowicach
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Łęknicy
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa im. św. Huberta w Gościmcu
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wielkopolskim
Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Wicinie

Wszystkim laureatom i uczestnikom Programu składamy gratulacje oraz zachęcamy do dalszych prac z wszystkimi uczniami, które pozwolą na jak najlepsze rozwijanie ich zdolności i talentów.

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa