10 marca 2017

II Ogólnopolski Konkurs dla uczniów Matematyka & GeoGebra MaGIK

akcesFundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES oraz Warszawskie Centrum GeoGebry przy Uniwersytecie SWPS zapraszają uczniów do wzięcia udziału w II ogólnopolskim konkursie Matematyka & GeoGebra MaGIK. Zadaniem uczestników jest stworzenie najciekawszego apletu (prostej aplikacji) z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania GeoGebra.

 

 

Konkurs trwa od 9 stycznia 2017r. do 15 kwietnia 2017r. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs jest podzielony na cztery kategorie:

1. Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego z GeoGebrą,

2. Ilustracja twierdzenia, pojęcia lub zjawiska w przyrodzie lub technice z GeoGebrą,

3. Sztuka i GeoGebra,

4. Ilustracja wybranego eksponatu znajdującego się w Centrach Nauki lub muzeach.

 

Projekty uczestników będą oceniane pod względem ich zgodności z wybraną kategorią, oryginalności i innowacyjności, czytelności i funkcjonalności, a także estetyki i stopnia trudności wykonania projektu.

 

Prace należy zgłaszać przesyłając tradycyjną pocztą formularz dostępny na stronie https://sites.google.com/a/swps.edu.pl/konkursmagik oraz zamieszczać na stronie https://www.geogebra.org/materials do dnia 15.04.2017r. (decyduje data stempla pocztowego oraz godzina zamieszczenia- do 24:00). Laureaci o wynikach zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do dnia 15 maja 2017 r. Po uroczystym ogłoszeniu wyników zostaną one opublikowane na stronie internetowej konkursu oraz organizatorów.

 

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: https://sites.google.com/a/swps.edu.pl/konkursmagik

 

Załącznik:

 

  1. Regulamin konkursu.