30 października 2020

Program LKO dla szkół podstawowych – wyniki ankiety ewaluacyjnej

Harmonogram działań realizowanych w ramach Programu LKO Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w roku szkolnym 2019/20” przewidywał ich ewaluację z uwzględnieniem wyników egzaminu ósmoklasisty na  przełomie lipca i sierpnia 2020 r.  Sytuacja epidemiczna w kraju i czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół oraz przesunięcie terminu organizacji egzaminu spowodowało, iż ewaluacja programu realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 została przeprowadzona w bieżącym roku szkolnym.

W dniach od 2 do 9 października 2020 roku zaproszono dyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego uczestniczących w Programie LKO do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej za pośrednictwem strony internetowej www.ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko. Udział w badaniu wzięło 236 dyrektorów szkół podstawowych.

Celem działania było zebranie informacji zwrotnej od dyrektorów szkół uczestniczących w programie w roku szkolnym 2019/2020 na temat roli programu w podejmowanych w szkole działaniach na rzecz wzmocnienia efektywności kształcenia, a także informacji o stopniu realizacji programu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz zebranie opinii dotyczących słabych wyników uczniów oraz oczekiwań  na nowy rok szkolny. Wnioski z analizy wyników ankiety zostały wykorzystane do modyfikacji działań programowych w roku szkolnym 2020/2021.

W załączeniu podajemy wyniki ankiety, ich analizę, wnioski oraz rekomendacje opracowane przez Zespół ds. programu LKO dla szkół podstawowych.

Załączniki

Wyniki ankiety ewaluacyjnej
Data: 2020-10-30, rozmiar: 559 KB