30 października 2020

Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowej Soli.

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli za realizację projektu pn. Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej edukacji, otrzymał nominację do prestiżowej nagrody EDUinspiracje 2020, w kategorii Edukacja szkolna. Projekt uzyskał również miano przykładu dobrej praktyki.

 

Projekty Erasmus+ realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli:

 

„Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej edukacji” to projekt zrealizowany w ramach programu Erasmus+, w akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt rozpoczął się 01.06.2019, a zakończył 24 kwietnia 2020 r.

Główne założenia projektu to możliwość rozwoju umiejętności zawodowych, społecznych i językowych uczestników na poziomie europejskim. To także szansa na podnoszenie jakości pracy szkoły jako placówki oświatowej w obszarach dla niej istotnych, wzmacnianie jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, budowanie europejskiego wymiaru, a w szerszym kontekście, na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.

W projekcie wzięło udział 9 nauczycieli: 4 realizuje Edukację na zewnątrz (mobilność na Cypr – styczeń 2020), 5 – Edukację włączającą (mobilność do Hiszpanii, do Barcelony, październik 2019). Wyjazd do Hiszpanii umożliwił placówce przygotowanie się do zmian w systemie edukacji, a wymiana dobrych praktyk i korzystanie z wieloletnich doświadczeń zagranicznej placówki w zakresie edukacji włączającej umożliwia bardziej sprawne i efektywne adoptowanie nowych rozwiązań edukacyjnych w SOSW w Nowej Soli.

 

Poniżej linki do materiałów podsumowujących projekt:

 

Co dał nam program Erasmus+?https://vimeo.com/422688185

Ewaluacja działań: https://soswnowasol.pl/index.php/ewaluacja-dzialan-grupy-hiszpanskiej/

 

Materiały z mobilności do Barcelony dostępne są pod linkami:

  1. https://vimeo.com/401816209
  2. https://vimeo.com/401814312
  3. https://vimeo.com/402249112

 

Zdjęcia z projektu zmieszczone są także na platformie Selfie +

https://selfieplus.frse.org.pl/z-erasmusem-ciagle-przed-siebie-zawsze-rozwojowo-i-zawsze-razem-mamy-zielone-swiatlo/

https://selfieplus.frse.org.pl/laguna-po-europie-espana-ole/

https://selfieplus.frse.org.pl/hiszpanska-fiesta-w-nowej-soli-moj-picasso-moj-dali/

 

 

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA101-062572

 

Rozwój kompetencji kluczowych dla lepszego rozpoznawania i realizowania potrzeb uczniów z niepełnosprawnością i autyzmem to pierwszy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, w akcji KA1. Projekt zrealizowano w okresie 01.06.2018 r.-31.05.2019r. Wzięło w nim udział 10 nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniach na Cyprze i we Włoszech. Kwota dofinansowania projektu wynosiła 18414 €.

Główne cele projektu to: podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry  w obszarach istotnych dla lepszego funkcjonowania placówki, podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się oraz terapii. Udział w projekcie pozwolił na: poszerzenie kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych, wzbogacenie wiedzy na temat autyzmu, opracowywanie narzędzi edukacyjnych oraz technik zarządzania klasą, poszerzenie wiedzy i umiejętności budowania strategii komunikacyjnych u ucznia z autyzmem, pogłębienie znajomości technik doradztwa rodzinnego, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych.

 

Nr projektu: 2018-1-PL01-KA101-0497555

 

Informacje o projektach dostępne są w serwisie społecznościowym Facebook – https://www.facebook.com/pg/soswnowasol/posts